05:00 AM - 11:00 PM      daytennis.vn@gmail.com

DUY K34

 

                                             Họ và tên: Hoàng Thái Duy

                                             Bằng cấp: HLV cấp quốc gia

                                             Kinh nghiệm:6 năm giảng dại và 8 năm làm việc tại                                                  trung tâm daytennis.vn