HLV: DUY K34

02/04/2018 06:20 45 lần Chuyên mục: Uncategorized

Họ và tên: Hoàng Thái Duy

                                             Bằng cấp: HLV cấp quốc gia

                                             Kinh nghiệm:6 năm giảng dại và 8 năm làm việc tại                                                  trung tâm daytennis.vn  

Đăng ký học miễn phí

09 345 88 789

Hotline hỗ trợ 8:00 - 22:00

Đăng ký học miễn phí