Huấn luyện viên

MẠNH SEVEN

02/04/2018 06:21 26 lần

– HỌ VÀ TÊN :NGUYỄN ĐỨC MẠNH (MẠNH SEVEN)                  – CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DAYTENNIS.VN.                  – BẰNG CẤP: HLV CẤP QUỐC GIA.                  – KINH NGHIỆM: 10 NĂM KINH NGHIỆM ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SÁNG       […]

Trần Vinh

02/04/2018 22 lần

Họ và Tên: Trần Vinh Bằng Cấp: HLV CẤP QUỐC GIA Kinh nghiệm: Từng 12 năm làm việc trong liên đoan quần vợt VIÊT NAM.3 năm giảng dạy tại trung tâm daytennis.vn.

Đăng ký học miễn phí

09 345 88 789

Hotline hỗ trợ 8:00 - 22:00

Đăng ký học miễn phí