Khóa học

Các khóa học tennis

Khoá học cá nhân

Khoá học cá nhân

Là khóa học cơ bản dành cho người mới biết chơi.Với phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của quốc tế sẽ giúp học viên dễ dàng chinh phục môn tennis quý tộc.

Khoá học theo nhóm

Khoá học theo nhóm

Là khóa học cơ bản dành cho người mới biết chơi.Với phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của quốc tế sẽ giúp học viên dễ dàng chinh phục môn tennis quý tộc.

Khoá học nâng cao

Khoá học nâng cao

Là khóa học cơ bản dành cho người mới biết chơi.Với phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của quốc tế sẽ giúp học viên dễ dàng chinh phục môn tennis quý tộc.

Khoá học doanh nghiệp

Khoá học doanh nghiệp

Là khóa học cơ bản dành cho người mới biết chơi.Với phương pháp huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của quốc tế sẽ giúp học viên dễ dàng chinh phục môn tennis quý tộc.

Đăng ký học miễn phí

09 345 88 789

Hotline hỗ trợ 8:00 - 22:00

Đăng ký học miễn phí