MẠNH SEVEN

02/04/2018 06:21 26 lần Chuyên mục: Huấn luyện viên

– HỌ VÀ TÊN :NGUYỄN ĐỨC MẠNH (MẠNH SEVEN)

                 – CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DAYTENNIS.VN.

                 – BẰNG CẤP: HLV CẤP QUỐC GIA.

                 – KINH NGHIỆM: 10 NĂM KINH NGHIỆM ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SÁNG                        LẬP RA TRUNG TÂM DAYTENNIS.VN.

Đăng ký học miễn phí

09 345 88 789

Hotline hỗ trợ 8:00 - 22:00

Đăng ký học miễn phí