05:00 AM - 11:00 PM      daytennis.vn@gmail.com

Mạnh Seven

                                             HỌ

 

                 - HỌ VÀ TÊN :NGUYỄN ĐỨC MẠNH (MẠNH SEVEN)

                 - CHỨC VỤ: GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DAYTENNIS.VN.

                 - BẰNG CẤP: HLV CẤP QUỐC GIA.

                 - KINH NGHIỆM: 10 NĂM KINH NGHIỆM ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI SÁNG                        LẬP RA TRUNG TÂM DAYTENNIS.VN.