05:00 AM - 11:00 PM      daytennis.vn@gmail.com

TRẦN ÚT

Năm sinh:1991

Kinh nghiệm: 8 năm giảng dạy và làm việc tại trung tâm daytennis.vn

Bằng cấp: HLV CẤP 1 cấp quốc gia.

''Theo đuổi đam mê,thành công sẽ theo đuổi bạn''