Trần Vinh

02/04/2018 06:19 10 lần Chuyên mục: Huấn luyện viên

Họ và Tên: Trần Vinh

Bằng Cấp: HLV CẤP QUỐC GIA

Kinh nghiệm: Từng 12 năm làm việc trong liên đoan quần vợt VIÊT NAM.3 năm giảng dạy tại trung tâm daytennis.vn.

Đăng ký học miễn phí

09 345 88 789

Hotline hỗ trợ 8:00 - 22:00

Đăng ký học miễn phí