05:00 AM - 11:00 PM      daytennis.vn@gmail.com

Trần Vinh

Họ và Tên: Trần Vinh 

Bằng Cấp: HLV CẤP QUỐC GIA

Kinh nghiệm: Từng 12 năm làm việc trong liên đoan quần vợt VIÊT NAM.3 năm giảng dạy tại trung tâm daytennis.vn.