Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • YONEX Ezone 98L (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 98 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 1 pt HL –  Swingweight: 313   Stiffness: 64 –  Beam Width: 23mm / 24mm / 19mm
 • WILSON Ultra Team v3 (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:298g – Balance:1 pt HL – Swingweight:301 – Stiffness:71 – Beam Width:23 mm/ 26 mm/ 21 mm
 • WILSON Clash 100UL (265g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:281g – Balance:1 pts HL – Swingweight:299 – Stiffness:60 – Beam Width:24.5 mm
 • WILSON Blade Team (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen/Xanh Lá
  • Mặt vợt:99 in² / 638.71 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:10.4oz / 295g – Balance:13.18in / 33.48cm / 3 pts HL – Swingweight:303 – Stiffness:72 – Beam Width:22mm / 23mm / 22.5mm
 • WILSON Blade 100L v7 (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen/Xanh Lá
  • Mặt vợt:100 in² / 645.16 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:10.6oz / 301g – Balance:13.38in / 33.99cm / 1 pts HL – Swingweight:316 – Stiffness:69 – Beam Width:22mm / 22mm / 22mm
 • Head Graphene 360+ Speed MP Lite (275g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,090,000

  Head Size:100 in² – Length:27in – Weight: 275g – Balance:4 pts HL – Swingweight:328 – Stiffness:64 – Beam Width:23mm / 23mm / 23mm

 • Babolat Pure Strike Team (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt: 100 in² – Length:27in – Weight: 285g – Balance:1 pts HL – Swingweight:309 – Stiffness:69 – Beam Width:21mm / 23mm / 21mm