Hiển thị tất cả 23 kết quả

 • ezone

  YONEX Ezone 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Head Size: 100 in  Length: 27in   Strung Weight: 318g   Balance: 4 pts HL   Swingweight: 322   Stiffness: 69   Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm

 • vcore

  YONEX VCore 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Head Size: 100 in, Length: 27in, Strung Weight: 320g, Balance: 4 pts HL, Swingweight: 324, Stiffness: 66, Beam Width: 24mm / 25mm / 22mm

 • vcore pro

  YONEX VCore Pro 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 100 in – Length: 27in – Strung Weight: 318g – Balance: 4 pts HL – Swingweight: 321 – Stiffness: 63 – Beam Width: 23mm / 23mm / 23mm
 • Babolat Pure Strike 16×19 3rd Gen (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt: 98 in² – Length:27in – Weight: 305g – Balance:4 pts HL – Swingweight:327 – Stiffness:66 – Beam Width:21mm / 23mm / 21mm
 • Babolat Pure Strike 18×20 3rd Gen (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt: 98 in² – Length:27in – Weight: 305g – Balance:4 pts HL – Swingweight:334 – Stiffness:66 – Beam Width:21mm / 23mm / 21mm
 • Babolat Pure Strike 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt: 100 in² – Length:27in – Weight: 300g – Balance:4 pts HL – Swingweight:319 – Stiffness:69 – Beam Width:21mm / 23mm / 21mm
 • pure aero rafa

  BABOLAT Pure Aero RAFA (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Headsize: 100 in² – Length: 27 in – Balance: 4 pts HL – Strung Weight: 318g – Swingweight: 324 – Stiffness: 67 – Beam Width: 23 mm/ 26mm/ 23mm
 • bbl pure aero

  BABOLAT Pure Aero Team (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Headsize: 100 in² – Length: 27 in – Balance: 4 pts HL – Strung Weight: 301g – Swingweight: 307 – Stiffness: 69 – Beam Width: 23 mm/ 26mm/ 23mm
 • WILSON Ultra 100L v3 (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:295g – Balance:4 pts HL – Swingweight:296 – Stiffness:68 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • bbl pure drive

  BABOLAT Pure Drive 2021 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Headsize: 100 in² – Length: 27 in – Balance: 4 pts HL – Strung Weight: 318g – Swingweight: 320 – Stiffness: 71 – Beam Width: 23 mm/ 26mm/ 23mm
 • bbl pure aero

  BABOLAT Pure Aero (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Headsize: 100 in² – Length: 27 in – Balance: 4 pts HL – Strung Weight: 318g – Swingweight: 324 – Stiffness: 67 – Beam Width: 23 mm/ 26mm/ 23mm
 • WILSON Ultra v3 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:281g – Balance:4 pts HL – Swingweight:318 – Stiffness:72 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • Head Instinct MP (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,590,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size:100 in / 645.16 cm – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.2oz / 318g – Balance: 12.99in / 32.99cm / 4 pts HL – Swingweight:314 – Stiffness:64 – Beam Width:23mm / 26mm / 23mm
 • Head Prestige Tour (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,290,000

  Thông tin cơ bản:

  • Head Size:99 in² / 638.71 cm² – Length:27in / 68.58cm – Weight:305g – Balance:13in / 33.02cm / 4 pts HL – Swingweight:326 – Stiffness:65 – Beam Width:21.5mm / 21.5mm / 21.5mm
 • WILSON Blade 98 v7 18×20 (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen/Xanh Lá
  • Mặt vợt:98 in² / 632.26 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.4oz / 323g – Balance:13in / 33.02cm / 4 pts HL – Swingweight:334 – Stiffness:62 – Beam Width:21mm / 21mm / 21mm
 • WILSON Blade 98 v7 16×19 (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen/Xanh Lá
  • Mặt vợt:98 in² / 632.26 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.4oz / 323g – Balance:13in / 33.02cm / 4 pts HL – Swingweight:328 – Stiffness:62 – Beam Width:21mm / 21mm / 21mm
 • Head Gravity Tour (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,090,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Head
  • Màu: Đen/Xanh lá/Vàng/Tím
  • Head Size:100 in / 645.16 cm – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.4oz / 323g – Balance:12.99in / 32.99cm / 4 pts HL – Swingweight:325 – Stiffness:61 – Beam Width:22mm / 22mm / 22mm
 • Head Prestige Tour (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,290,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Đỏ
  • Head Size:99 in² / 638.71 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.4oz / 323g – Balance:13in / 33.02cm / 4 pts HL – Swingweight:326 – Stiffness:65 – Beam Width:21.5mm / 21.5mm / 21.5mm
 • Head Radical S 2021 (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,290,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Head
  • Màu: Cam/Xám
  • Head Size:102 in2 / 658.06 cm2 – Length:27in / 68.58cm – Weight:280g – Balance:12.99in / 32.99cm / 4 pts HL – Swingweight:309 – Stiffness:63 – Beam Width:22mm / 25mm / 23mm
 • Head Radical MP 2021 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,290,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Head
  • Màu: Cam/Xám
  • Head Size:98 in / 632.26 cm – Length:27in / 68.58cm – Weight:11.2oz / 318g – Balance:13in / 33.02cm / 4 pts HL – Swingweight:326 – Stiffness:65 – Beam Width:20mm / 23mm / 21mm
 • Head Graphene 360+ Speed MP (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Trắng/Đen
  • HeadSize: 100 in² – Length: 27in – Weight: 300g – Balance: 4 pts HL – Swingweight: 328 – Stiffness: 64 – Beam Width: 23mm / 23mm / 23mm
 • WILSON Pro Staff 97UL v13 (270g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² – Length:27in – Weight: 270g – Balance:4 pts HL – Swingweight:296 – Stiffness:66 – Beam Width:23.5mm / 23.5mm / 23.5mm
 • Head Graphene 360+ Speed S (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Trắng/Đen
  • Head Size:100 in² – Length:27in – Weight:285g – Balance:4 pts HL – Swingweight:307 – Stiffness:69 – Beam Width:25mm / 25mm / 25mm