Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • YONEX Ezone 100L (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 100 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 3 pt HL –  Swingweight: 310   Stiffness: 68 –  Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm
 • ezone

  YONEX Ezone 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Head Size: 100 in  Length: 27in   Strung Weight: 318g   Balance: 4 pts HL   Swingweight: 322   Stiffness: 69   Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm

 • WILSON Ultra 100UL v3 (260g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:272g – Balance:3 pts HL – Swingweight:291 – Stiffness:68 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • WILSON Ultra 100L v3 (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:295g – Balance:4 pts HL – Swingweight:296 – Stiffness:68 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • WILSON Ultra v3 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,999,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:281g – Balance:4 pts HL – Swingweight:318 – Stiffness:72 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • WILSON Pro Staff RF97 v13 (340g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² / 625.81 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:12.6oz / 357g – Balance:12.38in / 31.45cm / 9 pts HL – Swingweight:333 – Stiffness:68 – Beam Width:21.5mm / 21.5mm / 21.5mm
 • WILSON Pro Staff 97 v13 (315g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² / 625.81 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.7oz / 332g – Balance:12.6in / 32cm / 7 pts HL – Swingweight:321 – Stiffness:66 – Beam Width:21.5mm / 21.5mm / 21.5mm
 • WILSON Pro Staff 97L v13 (290g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² / 625.81 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:10.8oz / 306g – Balance:13.12in / 33.32cm / 3 pts HL – Swingweight:311 – Stiffness:69 – Beam Width:23.5mm / 23.5mm / 23.5mm
 • WILSON Pro Staff 97UL v13 (270g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² – Length:27in – Weight: 270g – Balance:4 pts HL – Swingweight:296 – Stiffness:66 – Beam Width:23.5mm / 23.5mm / 23.5mm