Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • YONEX Ezone 100L (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 100 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 3 pt HL –  Swingweight: 310   Stiffness: 68 –  Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm
 • YONEX Ezone 98L (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 98 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 1 pt HL –  Swingweight: 313   Stiffness: 64 –  Beam Width: 23mm / 24mm / 19mm
 • ezone

  YONEX Ezone 98 (305g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 98 in – Length: 27in  – Strung Weight: 320g  – Balance: 6 pts HL –  Swingweight: 317   Stiffness: 64 –  Beam Width: 23mm / 24mm / 19mm
 • vcore pro

  YONEX VCore Pro 97H (330g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 97 in – Length: 27in – Strung Weight: 349g – Balance: 7 pts HL – Swingweight: 337 – Stiffness: 61 – Beam Width: 21mm / 21mm / 21mm
 • vcore pro

  YONEX VCore Pro 97D (320g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 97 in – Length: 27in – Strung Weight: 340g – Balance: 7 pts HL – Swingweight: 330 – Stiffness: 61 – Beam Width: 21mm / 21mm / 21mm
 • vcore pro

  YONEX VCore Pro 97 (310g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 97 in – Length: 27in – Strung Weight: 326g – Balance: 7 pts HL – Swingweight: 318 – Stiffness: 60 – Beam Width: 21mm / 21mm / 21mm
 • ezone

  YONEX Ezone 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Head Size: 100 in  Length: 27in   Strung Weight: 318g   Balance: 4 pts HL   Swingweight: 322   Stiffness: 69   Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm

 • vcore

  YONEX VCore 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Head Size: 100 in, Length: 27in, Strung Weight: 320g, Balance: 4 pts HL, Swingweight: 324, Stiffness: 66, Beam Width: 24mm / 25mm / 22mm

 • vcore pro

  YONEX VCore Pro 100 (300g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 100 in – Length: 27in – Strung Weight: 318g – Balance: 4 pts HL – Swingweight: 321 – Stiffness: 63 – Beam Width: 23mm / 23mm / 23mm