Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • YONEX Ezone 98L (285g)

  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 98 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 1 pt HL –  Swingweight: 313   Stiffness: 64 –  Beam Width: 23mm / 24mm / 19mm
 • YONEX Ezone 98 (305g)

  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 98 in – Length: 27in  – Strung Weight: 320g  – Balance: 6 pts HL –  Swingweight: 317   Stiffness: 64 –  Beam Width: 23mm / 24mm / 19mm
 • Head Instinct MP (300g)

  3,590,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size:100 in / 645.16 cm – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:11.2oz / 318g – Balance: 12.99in / 32.99cm / 4 pts HL – Swingweight:314 – Stiffness:64 – Beam Width:23mm / 26mm / 23mm
 • Head Extreme MP Lite (285g)

  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Xám/Vàng
  • Head Size:100 in² / 645 cm² – Length:27in / 68,5cm – Strung Weight:301g / 10,6oz – Unstrung Weight:285 Grams / 10,1ounces – Balance:33,48cm / 3 pts HL – Unstrung Balance:32,5cm/6 pts HL – Swingweight:308 – Stiffness:64 – Beam Width:23mm / 26mm / 21mm
 • Head Prestige S (295g)

  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Đỏ
  • Head Size:99 in² / 639 cm² – Length:27in / 68,5cm – Strung Weight:312g / 11oz – Unstrung Weight:295g/10,4oz – Balance:33,48cm / 3 pts HL – Unstrung Balance:32,5cm/6 pts HL – Swingweight:313 – Stiffness:64 – Beam Width:21,5mm / 21,5mm / 21,5mm
 • Head Graphene 360+ Speed MP Lite (275g)

  4,090,000

  Head Size:100 in² – Length:27in – Weight: 275g – Balance:4 pts HL – Swingweight:328 – Stiffness:64 – Beam Width:23mm / 23mm / 23mm

 • Head Graphene 360+ Speed MP (300g)

  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Trắng/Đen
  • HeadSize: 100 in² – Length: 27in – Weight: 300g – Balance: 4 pts HL – Swingweight: 328 – Stiffness: 64 – Beam Width: 23mm / 23mm / 23mm