Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • YONEX Ezone 100L (285g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,599,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Head Size: 100 in – Length: 27in  – Strung Weight: 301g  – Balance: 3 pt HL –  Swingweight: 310   Stiffness: 68 –  Beam Width: 23.5mm / 26mm / 22mm
 • pure aero lite

  BABOLAT Pure Aero Lite (270g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,799,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Headsize: 100 in² – Length: 27 in – Balance: 0 pt EB – Strung Weight: 286g – Swingweight: 311 – Stiffness: 68 – Beam Width: 23 mm/ 26mm/ 23mm
 • WILSON Ultra 100UL v3 (260g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:272g – Balance:3 pts HL – Swingweight:291 – Stiffness:68 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • WILSON Ultra 100L v3 (280g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  3,699,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Mặt vợt:100 in² – Length:27in – Strung Weight:295g – Balance:4 pts HL – Swingweight:296 – Stiffness:68 – Beam Width:24.5 mm/ 26 mm/ 23.5 mm
 • WILSON Pro Staff RF97 v13 (340g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,990,000

  Thông tin sản phẩm:

  • Hãng: Wilson
  • Màu: Đen
  • Mặt vợt:97 in² / 625.81 cm² – Length:27in / 68.58cm – Strung Weight:12.6oz / 357g – Balance:12.38in / 31.45cm / 9 pts HL – Swingweight:333 – Stiffness:68 – Beam Width:21.5mm / 21.5mm / 21.5mm
 • Head Graphene 360+ Speed Lite (265g)

  Được xếp hạng 0 5 sao
  4,090,000

  Thông tin cơ bản:

  • Hãng: Head
  • Màu: Trắng/Đen
  • Head Size:100 in² – Length:27in – Weight: 265g – Balance:2 pts HH – Swingweight:304 – Stiffness:68 – Beam Width:25mm / 25mm / 25mm