2. Kỹ thuật backhand (trái tay)

Khi bóng bay về phía tay nghịch, chúng ta cần phải sử dụng kỹ thuật backhand – đánh trái tay. Có 2 loại kỹ thuật backhand là 2 tay và 1 tay. So với kỹ thuật forehand, backhand thông thường hay được ít sử dụng và luyện tập hơn, do đó tính hiệu quả không cao bằng. Tuy nhiên, nếu có một kỹ thuật backhand tốt, người chơi sẽ có rất nhiều lợi thế.