3. Kỹ thuật volley (bắt bóng sống)

Kỹ thuật volley – bắt bóng sống khi bóng chưa chạm đất – là kỹ thuật tennis rất cơ bản nhưng cũng vô cùng quan trọng. Đây là kỹ thuật tối quan trọng trong đánh đôi. Trong tennis đánh đơn, đây cũng là kỹ thuật quan trọng để kết thúc pha bóng sớm.