4. Kỹ thuật serve (giao bóng)

Serve – Giao bóng – là kỹ thuật có thể nói là quan trọng nhất trong tennis. Đây là cú đánh bắt đầu cho mọi điểm số và một cú giao bóng tốt sẽ giúp người giao bóng chiếm được rất nhiều lợi thế ngay từ đầu. Các kiểu giao bóng thông dụng gồm có: flat (giao thẳng), slice (giao cắt), topspin (giao xoáy). Theo luật tennis, mỗi người chơi sẽ có 2 cơ hội giao bóng. Do đó, cú giao bóng đầu tiên, còn gọi là giao bóng 1, sẽ có tốc độ cao và hiểm hóc hơn. Nếu giao hỏng, người chơi còn một cơ hội để giao bóng 2 – nếu giao hư sẽ thua ngay điểm số đó – do đó, cú giao bóng 2 có tốc độ thấp và độ xoáy cao để an toàn hơn.