Bài 2: Cán cầm vợt volley

Tương tự như cách cầm vợt backhand, điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta sẽ định vị trước số cán cầm nằm ở đâu và định vị đường chéo trên lòng bàn tay.

Cán cầm volley

Ở cú volley, chúng ta sẽ sử dụng cán cầm continental – cán số 2 – tương tự như cán cầm tay phải ở cú backhand 2 tay. Có nhiều người sẽ sử dụng cán số 3 cho cú volley nhưng để đảm bảo tính linh hoạt và sử dụng được cho cả volley trái và volley phải, chúng ta sẽ sử dụng cán số 2.


Bạn đã sẵn sàng bắt đầu tập luyện tennis?

DAYTENNIS.VN là trung tâm nhận dạy học tennis tại TP.HCM với hơn 10 năm lịch sử hoạt động, hơn 1000 học viên và hàng trăm lớp học tennis mỗi năm.

Hãy liên hệ ngay về trung tâm DAYTENNIS.VN để được tư vấn, đặt lịch: